Intenzivní péče v domácím prostředí

Říkáte si, že to není možné? Že přeci, když člověk potřebuje intenzivní zdravotní péči, musí automaticky do nemocnice? Ve spoustě případů samozřejmě ano, ale jsou také případy, kdy jsou pacienti ve stabilním stavu a nemusí být nepřetržitě v nemocnici, i když vyžadují náročnou intenzivní péči. A právě v tomto případě přichází na řadu domácí zdravotní péče. Dříve bylo možné v domácím prostředí maximálně tak převázat ránu nebo aplikovat injekce. V současné době jsou ale realizovány nové a nové pilotní projekty, kdy jsou do domácího prostředí zaváděny velmi náročné úkony intenzivní medicíny. S tímto rostou také nároky nejen na vybavení, ale také na specializaci zdravotního personálu. V týmu musí být nejen zdravotní sestry s potřebnou specializací, ale také lékaři. Na druhou stranu mohou doma zůstat například lidé závislí na ventilátoru, na dialyzační jednotce či na nosogastrické sondě. Přímo u nich doma jim je poskytována například parenterální výživa, domácí hemodialýza nebo domácí umělá plicní ventilace.

Profesionální poskytovatel komplexní domácí zdravotní péče

Pokud potřebujete zajistit intenzivní péči v rámci domácí zdravotní péče, musíte se poohlédnout po poskytovateli, který nabízí vámi požadované služby. A to, pokud možno, všechny. Absolutní špičkou v této oblasti je agentura ProCare Medical. Aktivně se účastní pilotních projektů a v řadě případů je sama iniciuje. Svým klientům nabízí kompletní portfolio služeb včetně již zmíněné domácí parenterální výživy, domácí hemodialýzy a domácí umělé plicní ventilace. Ale tím to nekončí. Zajišťují také převozy sanitou. Zdravotníci pacienta vyzvednou, převezou na potřebná vyšetření či zákroky, počkají a zase jej odvezou zpět domů. Podrobnosti a kontakty naleznete na webových stránkách www.procare.cz.