Využijte dopravní značení od specializované firmy

Pokud by na klíčovém místě chyběla jedna jediná dopravní značka, za jediný den by to mohlo způsobit celou řadu tragédií. V současném světě, který je ze všech stran protínán vozovkami, je nezbytné dopravní značení na všech důležitých místech. Mnoho lidí už ho považuje za samozřejmost a ani si už neuvědomuje, kolik práce stojí správné umístění značek a péče o ně. Pokud je vaším cílem dopravní značení Praha nebo řešíte umístění značek v jakémkoliv jiném místě po ČR, můžete se obrátit na specializovanou společnost TOP Znak s.r.o.

Prodej i pronájem značení

Aby bylo možné kamkoliv umístit dopravní značení, je zapotřebí DIO, neboli projekt dopravně inženýrského opatření. Společnost vám ho na základě vašich požadavků nebo případného místního šetření vypracuje. Nabízí také možnost konzultace projektu na příslušné Policii ČR.

Samotné značení vám může společnost prodat, pronajmout i nainstalovat. Prodej značení se dělá na místech, kde bude trvale/dlouhodobě umístěné. Zajistit si můžete kompletní realizaci SDZ a to včetně výkupu, osazení sloupku a montáže příslušné značky. Eshop s dopravními značkami naleznete přímo na webových stránkách společnosti https://www.topznak.cz. K dispozici jsou vám zde dopravní značky, dopravní zařízení, dopravní zrcadla, parkovací sloupky a zábrany, zpomalovací a vodící prahy a příslušenství a komponenty.

Pronájem dopravního značení se zajišťuje tam, kde by se nevyplatil jeho nákup, tedy na místech, kde má být jen dočasně. Obvykle se dává na místa, kde dochází k rekonstrukci vozovky nebo k nějakým jiným omezením. Zajistit si můžete jak krátkodobý, tak i dlouhodobý pronájem. Vztahuje se na veškeré SDZ, plastové směrové desky Z4, leitboie, přechodné vodorovné dopravní značení, plastové nebo kovové zábrany, přechodové lávky pro pěší, dopravní kužely, světelnou signalizaci a plastoví svodidla plněná vodou. Společnost značení dopraví na místo, nainstaluje ho, bude ho každý den kontrolovat a udržovat v provozuschopném stavu. Když už nebude zapotřebí, provede jeho demontáž a uvede komunikaci do původního stavu. Kontakt i více informací naleznete přímo na webu společnosti.